DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Pomogę Ci poznać samego siebie

Pomogę Ci poznać samego siebie

Współczesny świat nie zawsze jest miejscem przyjaznym dla dzieci i młodych ludzi. Na co dzień borykają się oni z licznymi problemami, których nie są w stanie rozwiązać samodzielnie. W czasie spotkań, w moim gabinecie, razem szukamy odpowiedzi na pytania oraz wyjść z trudnych sytuacji. Pokazuję także moim młodym klientom, jak w przyszłości mogą skutecznie radzić sobie
z przeciwnościami losu.

Współczesny świat nie zawsze jest miejscem przyjaznym dla dzieci i młodych ludzi. Na co dzień borykają się oni z licznymi problemami, których nie są w stanie rozwiązać samodzielnie. W czasie spotkań, w moim gabinecie, razem szukamy odpowiedzi na pytania oraz wyjść z trudnych sytuacji. Pokazuję także moim młodym klientom, jak w przyszłości mogą skutecznie radzić sobie
z przeciwnościami losu.

Klaudia Grzesiak logo

Terapia indywidualna

Klaudia Grzesiak logo

Trening biofeedback

Klaudia Grzesiak logo

Trening autogenny

Klaudia Grzesiak logo

Sesje EFT